Baie în aburi și stele

RomânăEnglish

Dau la o parte perdeaua care acoperă intrarea în baia femeilor. Un abur acoperă pentru o clipă peisajul paradisiac. Câteva femei goale intră sau ies din piscina cu apă caldă, sulfuroasă. E o atmosferă de Olimp. Sâni jucăuși se pierd în aburi. Toată lumea zâmbește. Femei cu corpuri de toate formele își fac de treabă, se spală, se relaxează în piscină sau contemplă cerul. Ici și colo vezi tatuaje sau deadlockuri, sâni mari și mici, fermi sau lăsați. Sunt toate frumoase, relaxate în propria piele. Mă simt înconjurată de zeițe. Mă dezbrac și mă las să alunec goală în apa fierbinte.

O pasăre îndepărtată sparge tăcerea apei curgând. Mă cuprinde o moleșeala plăcută, corpul mi se relaxează, tensiunea din mușchi dispare. Abia mă mai pot ține pe picioare. Mă las să plutesc pe spate în piscina sulfuroasă. Privesc cerul albastru. Simt aerul plăcut de afară. Un fir de cannabis a crescut dintre zidurile templului. Crește liniștit, nederanjat de nimeni. Aici canabisul crește sălbatic pe dealuri, în șanțuri, printre alte buruieni. Aici toată lumea fumează charas, clorofila canabisului. Zâmbesc. Mintea mi se eliberează. Gândurile își pierd forma. Dorințele, speranțele, așteptările dispar. Devin una cu apa, cu cerul, cu plantele din zid, cu zidul. E o senzație asemănătoare ca fumatul unei pipe de hașiș. Eliberare.

Plutesc pe spate și mă ofer cerului, așa goală cum sunt. Îmi amintesc o noapte cu stele și cu lună plină. Era târziu și el era obosit. Băusem o cafea și mă învârteam ca un titirez prin casă. Râdeam și mă zbenguiam, mă alintam ca o pisică. Aveam chef să mă plimb prin sat, sub stele. El dormea în picioare, dar nu a zis nimic. S-a înfofolit într-un șal, m-a luat de mână și am pornit spre poartă. Bătea vântul și nisipul zbura în toate părțile. Satul era întunecat și stelele străluceau puternic. Mergeam cu capetele pe spate, urmărind stelele căzătoare. La răstimpuri vântul înceta și era o liniște completă, deșertică. Zâmbeam și mă legănam în muzica stelelor, a vântului, a deșertului, a vieții. Întorși acasă el s-a prăbușit pe pat, cu ochii închiși. L-am tras de mânecă nerăbdătoare. Noaptea abia începuse. Nu era timp de dormit. Am împachetat două pături, două șaluri și l-am tras după mine sus, pe acoperiș. Stelele abia începuseră să cadă, noaptea era clară, luna mare, răbdătoare. Am întins păturile pe acoperișul de pământ, ne-am învelit cu șalurile și am stat așa, îmbrățișați, în liniște. Cuvintele nu își aveau rostul. Stelele, luna, negrul nopții spuneau totul. Ascultam ritmul respirațiilor noastre contopite. Zâmbeam. El adormise. Am numărat cinci stele căzătoare și apoi m-am ridicat încet. Vraja s-a rupt. Ne uitam buimaci unul la altul. Nu înțelegeam nimic. Nu înțelegeam de unde o așa fericire bruscă. De unde și de ce. Îmi simțeam respirația acolo, sub stele, sub lună. Devenisem una cu noaptea neagră, cu vântul, cu nisipul, cu el. Una cu viața. La fel ca acum, plutind pe spate, în apa caldă, sulfuroasă. A fi tot, a fi una cu Universul, a fi aici și acum, cu totul.

Mă ridic și ies din apă, cu o pauză în care îmi revin din amețeală. Din mine ies aburi și pentru o secundă am senzația că mă dezintegrez. Am rămas numai eu în piscină. Eu și firul de canabis care iese dintre ziduri. Să fii singur și să fii totuși parte din lume. Să fii liniște în mijlocul haosului. Să fii liniște și haos. Să fii totul și să nu fii nimic. Să fii.

I remove the curtain that covers the entrance at the women’s bath. A steam covers for a moment the heavenly scenery. A few naked women enter or get out of the sulfuric hot water. It’s an atmosphere like in Olimp, the city of gods. Images of playful breasts get lost in the steam. Everybody smiles. Women in all kind of shapes make themselves busy washing themselves, relaxing or just watching the sky. Here and there you can see a few tattoos or dreadlocks, small and big breasts, firm or loose. They are all beautiful, relaxed in their own skin, without any competition or judging eyes on themselves. I feel surrounded by Goddesses. I get undressed and I slip in the hot water.

A far away bird breaks the silence of the running water. There’s a laziness that takes over me, my body completely relaxes and the tension in my muscles dissapears. I can barely stand. I let myself float on the sulfuric water and I watch the blue sky, I feel the breeze from outside. A cannabis plant grew in between the bricks of the temple wall. It grows quietly, without being disturbed by nobody. My mind is clearing itself. Thoughts are losing their shape. Desires, hopes, expectations dissapear. I become one with the water, with the sky, with the plants in the wall, with the wall. Freedom.

I float on my back and I offer myself to the sky, naked as I am. I remember a night with stars and with full moon. It was late and he was tired. I had a coffee and I was a bit hiperactive. I was laughing and spoiling myself like a drunken cat. I was in the mood to go for a walk in the village, under the stars. He was tired, but he didn’t say anything. He put a shawl around his neck, took my hand and started towards the gate. It was very windy and sand was flying all around. The village was dark and the stars were stronly glittering. I was walking with my head on my back, watching the shooting stars.

From time to time the wind would stop and the silence was complete, desertic. I was smiling and I was swaying in the music of the stars, of the wind, of the desert, of life. Coming back, he dropped on the bed, with his eyes closed. But for me the night had just started. There was no time to sleep. I packed two blanckets and I pulled him with me up, on the roof. The stars just started to fall, the night was clear, the moon big and patient. I spread the blankets on the earth roof, we hugged and we stayed like that, in silence.

Words didn’t have their meaning anymore. The stars, the moon, the black of the night were saying everything. I was listening to the rythm of our breathing. I was smiling. He fell asleep. I counted five shooting stars and then I stood up slowly. The magic broke. We were looking at each other and we didn’t understand anything. I didn’t understand where the sudden happines came from. From where and why. I was feeling my breath there, under the stars, under the moon. I became one with the black moon, with the wind, with the sand. With him. One with life.

Same as now, floating on my back, on the hot, sulfuric water. To be one with everything, with the Univers, to be here and now, with everything.

I stand up and I get out of water, with a break to recover from the dizzines. Steams come out of me and for a second I have the impression that I dezintegrate myself. It’s only me left in the pool now. Me and the cannabis in the wall. To be alone and still to be part of the world. To be in silence in the middle of chaos. To be silence and chaos. To be everything and to be nothing. To be.

You may also like...

4 Responses

  1. Irina says:

    frumos Simina, foarte frumos. Irina

  2. Diana says:

    Doamne, Simina, parca mi s-a crapat un pic fiinta si am simtit racoarea de sub cerul tau plin de stele…

  3. dragos says:

    incerc sa imi dau seama unde e. si la vashishti nu e asa, la kheere ganga nu e perdea, dar aaa, parca in manikaran e voie sa intrii fara haine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.